středa 7. ledna 2009

Hluk ze sněžných děl obtěžuje Vesec... A úřady s tím nic nedělají

S politováním musím přiznat, že stávající, již přes rok trvající snaha řešit problém hluku ze sněžných děl v Rekreačním a sportovním areálu Vesec (tzv. RASAV) nevedla k ničemu.
Vyzkoušeli jsme za tu dobu řadu kroků - kontaktovali jsme Krajskou hygienickou stanici, trvali jsme na přeměření hluku, volali na radnici. Za celou dobu došlo k jedinému úspěšnému měření, a to dne 27.12.2008, kdy z nějakého důvodu děla sice jela, ale hluk prakticky nedělala. I při tomto měření však bylo konstatováno překročení hlukových norem v noci o 1 db. Již před tím bylo Statutární město Liberec upozorněno hygienou na stížnosti občanů a na povinnosti, jaké provozovatel zdroje hluku má.
Upozorňovali jsme také, že v tzv. "Oznámení záměru o hodnocení vlivu na životní prostředí" jsou jasně stanovuje opatření, jaká mají být provedena, aby nedošlo k porušování hlukových norem (viz str. 81 an. tohoto dokumentu: ): provoz jen přesně stanovené poloviny děl v noci, nutnost kontrolního přeměření hluku v průběhu zkušebního provozu areálu atd.
Naše trpělivost má ovšem své meze. Chápeme potřebu zasněžování, nejsme proti mistrovství světa, avšak požadujeme:
1) zastavit zasněžování, a to okamžitě
2) přeměřit hluk ze zasněžování za naší učasti
3) na základě těchto měření přijmout taková opatření, aby zasněžování dále nemělo negativní vliv na naše zdraví.
S těmito našimi požadavky je nyní seznámeno jak vedení Statutárního města Liberec, tak Organizační výbor MS.
Za Náš Vesec
Jaromír Baxa

Reportáž z TV GENUS (www.r1genus.cz) o zasněžování ze dne 7.1.2009 je možné stáhnout zde: http://www.r1genus.cz/images/UK-Videos/525-name-File-streda.wmv.

Žádné komentáře: